top of page

இந்தியாவில் சிறப்பு கோஃபி

இந்தியாவில் சிறப்பு காபி ரோஸ்டர்களின் பட்டியல் (மற்றும் சில கஃபேக்கள்). சிறப்பு காபி வழங்காத வணிக காபி நிறுவனங்கள் பொதுவாக இந்த பட்டியலில் சேர்க்கப்படவில்லை. வணிக மற்றும் சிறப்பு காபிக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ள எங்கள் வலைப்பதிவு கட்டுரைகளைப் படியுங்கள்.

அது எல்லா மக்களும்!

எங்கள் பட்டியலில் இல்லாத ஒரு குளிர் சிறப்பு காபி ரோஸ்டர் / கஃபே பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா? எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி!

bottom of page